Aleš Vlk

moderátor konference

Aleš Vlk je absolventem oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorského programu Veřejná vysokoškolská politika na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře CzechInvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2008 je jednatelem společnosti alevia, která se zabývá organizací workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na výzkumné organizace a jejich postavení v systému výzkumu a vývoje v ČR. Současně je ředitelem think tanku TERI zaměřeného na terciární vzdělávání a vědeckou politikou. Působí také jako lektor vzdělávacích modulů, moderátor odborných akcí a externě vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

  Martin Fusek

  speaker

  Martin Fusek se posledních devět let věnuje problematice transferu technologií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je absolventem VŠCHT Praha v oboru organické chemie, Ph.D. získal na AV ČR v oboru biochemie. Během své vědecké kariéry pracoval čtyři roky jako postdoktorand v USA a SRN. Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Řadu let se zabýval základním výzkumem, v roce 1995 přešel do komerční sféry. Od roku 2007 je vedoucím procesu transferu technologií na ÚOCHB a od roku 2012 zástupcem ředitele pro strategický rozvoj.
  Patří mezi 90 vědeckých diplomatů britské Science and Innovation Network, kteří ve 30 zemích světa rozvíjejí mezinárodní vědeckou spolupráci. Ve své pozici organizoval a moderoval desítky mezinárodních vědeckých konferencí na různá témata od řízení výzkumu a inovací, transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, biomedicínského výzkumu, Horizonu 2020, otevřeného přístupu k vědeckým publikacím až po bezpečnost nanotechnologií, globální rizika a rozvojové cíle Spojených národů. O těchto tématech také přednáší a věnuje se popularizaci vědy.

   Katarína Rentková

   speaker

   Katarína Rentková působí od roku 2016 ve funkci předsedkyně Asociace doktorandů Slovenska (ADS). Činnost a aktivity ADS ji zajímají od dob doktorandského studia na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. Nic se nezměnilo ani po jeho ukončení, kdy začala působit jako odborná asistentka na výše zmíněné fakultě. ADS totiž zastupuje nejen doktorandy, ale i mladé vědecké pracovníky do 35 let. Není jí lhostejné působení doktorandů, mladých vědeckých pracovníků a odborných asistentů na Slovensku. Velmi ráda naváže nové kontakty a spolupráci i s jinými organizacemi – slovenskými, ale i zahraničními, které zastupují jak zájmy studentů, tak i mladých vědeckých pracovníků.

    Kateřina Cidlinská

    speaker

    (ČAD/NKC). Příspěvek aktualizujeme, podrobnější informace budou doplněny.

     Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

     speaker

     (EURODOC). Příspěvek aktualizujeme, podrobnější informace budou doplněny.