- uvítání Aleš Vlk, Martin Svoboda

- postavení doktorandů na veřejných vysokých školách v ČR

V parteru NTK se představí:

- Dům zahraniční spolupráce
- Grantová agentura České republiky
- Nadační fond Neuron
- Národní kontaktní centrum - gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i.
- Researchjobs
- Škoda Auto
- Technologická agentura České republiky
- Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Po vážných tématech je třeba upustit páru. Vystoupí: VENTOLIN, MiniKapela, DJ Mike H(Radio 1), DJ Pan Jurd (Radio Wave), multimediální show, bar.