- uvítání Aleš Vlk, Martin Svoboda

- význam mladého vědeckého pracovníka pro systém výzkumu a vývoje v ČR

- postavení doktorandů na veřejných vysokých školách v ČR

- mezinárodní srovnání situace mladých vědeckých pracovníků

- mladý vědecký pracovník na Slovensku

- základní charakteristika mladé vědy v ČR

- apokalyptický scénář: věda bez mladých

- kvalita doktorských studijních programů a uplatnění jejich absolventů

- status doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a finanční ohodnocení jejich práce

- mezinárodní, oborová a sektorová mobilita doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

Přihlaste se při registraci do jedné ze skupin.

- večerní program pro účastníky konference

Počet míst omezen, nutná online registrace. Účast zdarma.