{y<}
{yn}

{yl}

{y>}{o<}
{on}

{ol}

{o>}{w<}
{wn}

{wl}

{w>}{d<}
{dn}

{dl}

{d>}{h<}
{hn}

{hl}

{h>}{m<}
{mn}

{ml}

{m>}{s<}
{sn}

{sl}

{s>}

KRECon 2017 je konference určená pro doktorandy a ostatní vědecké pracovníky. Přináší praktické rady (grantová politika, financování, příležitosti), možnost sdílet své zkušenosti a v neposlední řadě možnost vyjádřit se a přispět k prosazení změn týkajících se podmínek doktorského studia a práce mladých výzkumných pracovníků. Tento impulz je přirozeným vyústěním dlouhodobě rostoucího napětí, které vychází z frustrace ze současného stavu „mladé české vědy“.

Jedním ze základních pilířů celého systému výzkumu a vývoje jsou mladí vědečtí pracovníci, především studenti doktorského studia. V České republice však chybí ucelená vize jejich povinností, práv a celkového postavení.

Za léta praxe vznikla změť překážek, mnohdy protikladných nároků a v nejhorších případech nedůstojného zacházení. Skloubit studijní povinnosti, rozvoj kariéry a osobní život se tak stává čím dál tím těžším.

Zúčastněte se proto s námi KRECon 2017, dokud mladá věda ještě žije.

Výsledkem konference má být jasný postoj a soubor doporučení a upozornění, který bude sloužit jako podklad pro dialog s významnými aktéry v oblasti výzkumu, zástupci státní správy a také s politiky.

Konference je určena pro: studenty a absolventy Ph.D. studia a uchazeče o Ph.D. studium.

Co se na konferenci bude dít:

1) Určení charakteristik statusu quo
2) Rozdělení do pracovních skupin a diskuse vybraných témat
3) Sestavení uceleného výstupu
4) Příležitosti – financování, uplatnění, mobilita atd.
5) Prezentace výstupů médiím a přizvaným policy-makers
6) Panelová diskuse
7) Networking

0x

x

Dny

150Míst

x

Kudy na konferenci?

Pořádá:

Ve spolupráci s:

Partneři konference:

Mediální partner: