7-8 November 2019
NTK
Europe/Prague timezone

Panelová diskuze - hledání rovnováhy / Panel discussion - Seeking Balance

8 Nov 2019, 10:40
1h 20m
NTK

NTK

Technická 6 160 80 Praha

Speaker

Aleš Vlk (TERI)

Presentation Materials

There are no materials yet.