7-8 November 2019
NTK
Europe/Prague timezone

Akční plán k Národní strategii OA, Národní politika VaVaI 2021+ / Action Plan to National Strategy to OA, National R&D&I Policy 2021+

8 Nov 2019, 09:50
20m
NTK

NTK

Technická 6 160 80 Praha

Speakers

Pavel Doleček (MŠMT) Petr Dvořák (RVVI)

Presentation Materials

There are no materials yet.